Home > Grammar > [Ngữ Pháp] #10 -고

[Ngữ Pháp] #10 -고

-고 có nghĩa là “và” trong tiếng Anh. -고 được sử dụng để kết nối hơn hai hành động hoặc trạng thái.

khi mệnh đề trước và mệnh đề sau xảy ra theo thứ tự

– khi liệt kê hơn hai sự kiện

Hội thoại

A: 크리스마스에 뭐 했어요? Bạn đã làm gì vào Giáng Sinh?

 

B: 영화를 보고 저녁을 먹었어요. Tôi đã xem phim và ăn tối.

Biến thể

Kết hợp với

: Động từ hành động & Động từ mô tả

 

1. Động từ hành động

 

자기 전에 세수하 이를 닦아요. (세수하 + -고 + 이를 닦다)

Tôi rửa mặt và đánh răng trước khi đi ngủ.

일요일에 청소하 빨래했어요. (청소하다 + -고 + 빨래하다)

Tôi đã dọn dẹp và giặt đồ vào Chủ nhật.

커피를 마시 케이크를 먹었어요. (커피를 마시다 + -고 + 케이크를 먹다)

Tôi uống cà phê và ăn bánh.

 

2. Động từ mô tả

 

제 남자친구는 키가 크 멋있어요. (키가 크 + -고 + 멋있다)

Bạn trai tôi cao và đẹp trai.

수박이 싸 맛있어요. (싸다 + -고 + 맛있다)

Dưa hấu rẻ và ngon.

오늘은 춥 비가 오네요. (춥다 + -고 + 비가 오다)

Hôm nay lạnh và có mưa.

Luyện tập

1. Chọn biến thể đúng.

 

키가 크_ 멋지다 cao và đẹp trai

 

(a) -가  (b) -고 (c) -기

 

2. Hoàn thành câu.

 

자기 전에 ____ __ ___. Tôi rửa mặt và đánh răng trước khi đi ngủ.

 

이를 / -고 / 닦아요 / -거나 / 세수하다

 

3. Sắp xếp lại câu.

 

____ ____ _____. Tôi đã dọn dẹp và giặt đồ vào Chủ nhật.

 

-고 / 청소하다 / 일요일에 / 빨래했어요 / -거나

 

 

[Đáp án]
1. (b)  2. 자기 전에 세수하고 이를 닦아요. 3. 일요일에 청소하고 빨래했어요.

Văn hóa

00:55 — “숨 참고 LOVE DIVE” có nghĩa là “Nín thở và YÊU”

01:41 — “이 밤은 짧고 넌 당연하지 않아” có nghĩa là “Đêm nay ngắn và em không thể xem em là điều hiển nhiên”

VÀ CÒN MỘT ĐIỀU NỮA...

Nếu bạn thấy bài viết này thú vị, bạn đã đi được nửa chặng đường để trải nghiệm niềm vui khi học tiếng Hàn với Mirinae!

Mirinae cung cấp một loạt các nội dung đa dạng, bao gồm video K-pop, video K-drama, bài học tương tác và nhiều hơn nữa.
 
Mirinae là một hệ thống học tập mới được thiết kế đặc biệt để học tiếng Hàn, tích hợp các bài học tương tác hấp dẫn với AI sâu sắc. Nó bao gồm tất cả tiếng Hàn chính thức cũng như tiếng Hàn thành ngữ, tạo nên một chương trình học sâu rộng.

Mirinae Explorer là một nguồn tài liệu học tập giải thích độc đáo cho các học sinh tiếng Hàn ở mọi cấp độ. Nó sử dụng trí tuệ nhân tạo tiên tiến để giúp học sinh khám phá và hiểu sâu về ngôn ngữ Hàn Quốc ở bất cứ nơi nào họ gặp phải.

Mirinae Library là một tài liệu ngữ pháp toàn diện cung cấp nhiều ví dụ để hỗ trợ việc hiểu tiếng Hàn.

TẢI ỨNG DỤNG CỦA CHÚNG TÔI!

Bắt đầu hành trình của bạn ngay hôm nay bằng cách tải xuống ứng dụng di động của chúng tôi. Bạn sẽ trở thành người nói tiếng Hàn thành thạo trước khi bạn kịp nhận ra!

share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *