Home > Grammar > [Ngữ pháp] #13 -(으)러

[Ngữ pháp] #13 -(으)러

để (làm gì đó)

Dạng kết hợp -(으)러 chỉ mục đích của một hành động như đi và đến.

đoạn hội thoại

A: 주말에 뭐 할 거예요?

Cuối tuần này bạn sẽ làm gì?

 

B: 단풍을 보러 설악산에 갈 거예요.

Tôi sẽ đi đến núi Seorak để ngắm lá mùa thu.

các biến thể

kết hợp với

: Động từ hành động

 

1. -으러

: Động từ có gốc kết thúc bằng phụ âm

 

돈을 찾으러 은행에 가요. (찾다 + -으러)

Tôi đi đến ngân hàng để rút tiền.

친구 집에 저녁을 먹으러 갔어요. (먹다 + -으러)

Tôi đã đến nhà bạn để ăn tối.

주사를 맞으러 병원에 갈 거예요. (맞다 + -으러)

Tôi sẽ đi đến bệnh viện để tiêm.

 

2. -러

: Động từ có gốc kết thúc bằng nguyên âm hoặc ㄹ

 

약국에 약을 사러 가요. (사다 + -러)

Tôi đi đến hiệu thuốc để mua thuốc.

산책하러 공원에 갔어요. (산책하다 + -러)

Tôi đã đến công viên để đi dạo.

책을 빌리러 도서관에 갈 거예요. (빌리다 + -러)

Tôi sẽ đi đến thư viện để mượn sách.

luyện tập

1. Chọn biến thể đúng.

 

돈을 찾다 để rút tiền

 

(a) -으러  (b) -러

 

2. Hoàn thành câu.

 

___ ___ ___ 갈 거예요. Tôi sẽ đi đến bệnh viện để tiêm.

 

병원에 / -러 / 주사를 맞다 / -으러

 

3. Sắp xếp lại câu.

 

____ ___ ___. Tôi đã đến công viên để đi dạo.

 

-으러 / 공원에 / -러 / 갔어요 / 산책하다

 

[đáp án]

1. (a)  2. 병원에 주사를 맞으러 갈 거예요. 3. 공원에 산책하러 갔어요.

văn hóa

01:17 — “저 우주 위로 날아갈 듯 춤추러 가” có nghĩa là “Tôi sẽ đi nhảy như thể bay qua vũ trụ”

00:11 — “아이스크림 사러 갈 건데 같이 갈래?” có nghĩa là “Tôi sẽ đi mua kem, bạn có muốn đi cùng không?”

VÀ CÒN MỘT ĐIỀU NỮA...

Nếu bạn thấy bài viết này thú vị, bạn đã đi được nửa chặng đường để trải nghiệm niềm vui khi học tiếng Hàn với Mirinae!

Mirinae cung cấp một loạt các nội dung đa dạng, bao gồm video K-pop, video K-drama, bài học tương tác và nhiều hơn nữa.
 
Mirinae là một hệ thống học tập mới được thiết kế đặc biệt để học tiếng Hàn, tích hợp các bài học tương tác hấp dẫn với AI sâu sắc. Nó bao gồm tất cả tiếng Hàn chính thức cũng như tiếng Hàn thành ngữ, tạo nên một chương trình học sâu rộng.

Mirinae Explorer là một nguồn tài liệu học tập giải thích độc đáo cho các học sinh tiếng Hàn ở mọi cấp độ. Nó sử dụng trí tuệ nhân tạo tiên tiến để giúp học sinh khám phá và hiểu sâu về ngôn ngữ Hàn Quốc ở bất cứ nơi nào họ gặp phải.

Mirinae Library là một tài liệu ngữ pháp toàn diện cung cấp nhiều ví dụ để hỗ trợ việc hiểu tiếng Hàn.

TẢI ỨNG DỤNG CỦA CHÚNG TÔI!

Bắt đầu hành trình của bạn ngay hôm nay bằng cách tải xuống ứng dụng di động của chúng tôi. Bạn sẽ trở thành người nói tiếng Hàn thành thạo trước khi bạn kịp nhận ra!

share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *