Home > Grammar > [Ngữ Pháp] #12 -고 있다

[Ngữ Pháp] #12 -고 있다

Hiện tại tiếp diễn (đang làm)

-고 있다 chỉ rằng hành động hoặc kết quả của hành động được đề cập trong câu trước đang diễn ra.

Hội thoại

A: 지금 뭐 하고 있어요?

Bạn đang làm gì bây giờ?

 

B: 도서관 앞에서 친구를 기다리고 있어요.

Tôi đang đợi bạn trước thư viện.

Biến thể

Kết hợp với

: Động từ hành động

 

1. Hành động đang diễn ra

 

교실 앞에서 자기 소개를 하고 있습니다. (소개를 하다 + -고 있다)

Tôi đang giới thiệu bản thân trước lớp học.

형은 방에서 무엇을 하고 있어요? (무엇을 하다 + -고 있다)

Anh bạn đang làm gì trong phòng?

여행을 가려고 아르바이트를 하고 있어요. (아르바이트를 하다 + -고 있다)

Tôi đang làm thêm để đi du lịch.

 

2. Kết quả của hành động đang diễn ra

 

왜 계속 모자를 쓰고 있어? (모자를 쓰다 + -고 있다)

Tại sao bạn vẫn đội mũ?

제가 맛있는 식당을 알고 있습니다. (알다 + -고 있다)

Tôi biết một nhà hàng ngon.

저기 꽃을 들고 있는 사람이 제 남자 친구예요. (꽃을 들다 + -고 있다)

Người cầm hoa ở đằng kia là bạn trai tôi.

Luyện tập

1. Chọn biến thể đúng.

 

모자를 쓰다 đội mũ

 

(a) -어 있다  (b) -고 있다

 

2. Hoàn thành câu.

 

__ __ ___는 사람이 제 ____야.

Người cầm hoa ở đằng kia là bạn trai tôi.

 

-고 있다 / 남자 친구 / -어 있다 / 꽃을 들다 / 저기

 

3. Sắp xếp lại câu.

 

___ ___ ______ __ ___. Tôi đang làm thêm để đi du lịch.

 

아르바이트를 하다 / -려고 해요 / -고 있어요 / 여행을 / 가려고

 

[Đáp án]

1. (b)  2. 저기 꽃을 들고 있는 사람이 제 남자 친구야.  3. 여행을 가려고 아르바이트를 하고 있어요.

Văn hóa

01:54 — “창문 너머로 너를 계속 불러 보고 있어” có nghĩa là “Tôi cứ gọi bạn qua cửa sổ”

23:30 — “내 말 듣고 있어?” có nghĩa là “Bạn có đang nghe tôi nói không?”

VÀ CÒN MỘT ĐIỀU NỮA...

Nếu bạn thấy bài viết này thú vị, bạn đã đi được nửa chặng đường để trải nghiệm niềm vui khi học tiếng Hàn với Mirinae!

Mirinae cung cấp một loạt các nội dung đa dạng, bao gồm video K-pop, video K-drama, bài học tương tác và nhiều hơn nữa.
 
Mirinae là một hệ thống học tập mới được thiết kế đặc biệt để học tiếng Hàn, tích hợp các bài học tương tác hấp dẫn với AI sâu sắc. Nó bao gồm tất cả tiếng Hàn chính thức cũng như tiếng Hàn thành ngữ, tạo nên một chương trình học sâu rộng.

Mirinae Explorer là một nguồn tài liệu học tập giải thích độc đáo cho các học sinh tiếng Hàn ở mọi cấp độ. Nó sử dụng trí tuệ nhân tạo tiên tiến để giúp học sinh khám phá và hiểu sâu về ngôn ngữ Hàn Quốc ở bất cứ nơi nào họ gặp phải.

Mirinae Library là một tài liệu ngữ pháp toàn diện cung cấp nhiều ví dụ để hỗ trợ việc hiểu tiếng Hàn.

TẢI ỨNG DỤNG CỦA CHÚNG TÔI!

Bắt đầu hành trình của bạn ngay hôm nay bằng cách tải xuống ứng dụng di động của chúng tôi. Bạn sẽ trở thành người nói tiếng Hàn thành thạo trước khi bạn kịp nhận ra!

share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *